© SAT-HOFMAN 2008 - 2020
Pořízením a vyhodnocením termografického snímku ( termogramu ) lze lokalizovat místa nebezpečná z hlediska tepelných úniků a místa náchylná na tvoření vlhkosti (možnost vzniku plísní). Odstraněním těchto problémů lze snížit energetické náklady na provoz objektu a prodloužit jeho životnost.

Pří kontrole elektrického nebo mechanického zařízení pomocí termokamery je případná závada objevena již v počátečním stádiu, což má vliv na ekonomiku provozu a umožňuje provést případnou opravu při plánovaných odstávkách zařízení. Měření termografickou kamerou umožní s předstihem objevit příčinu případné havárie nebo vzniku požáru na zařízení.

Termografické měření lze aplikovat v mnoha dalších oborech (více v sekci měření termokamerou).
TERMOGRAFIE a ELEKTRO