© SAT-HOFMAN 2008 - 2020

Používaná termografická kamera zobrazuje a kvantifikuje teplotní pole infračerveného záření v pásmu 7,5 - 13 μm na povrchu měřeného objektu. Radiace měřená termografickou kamerou nezávisí pouze na teplotě objektu, ale také na emisivitě objektu, teplotě odraženého záření, vzdálenosti objektu od objektivu kamery, relativní vlhkosti, teplotě atmosféry a dalších parametrech. Před měřením je nutné zadat tyto parametry do softwaru kamery a ta provede automaticky výpočet pro přesné měření. Infračervené záření prochází germaniovou optikou a dopadá na citlivou vrstvu nechlazeného detektoru (FPA mikrobolometru), kde se na matici detektoru mění v teplo a v důsledku této změny teploty dojde ke změně elektrického odporu. Tuto změnu dále zpracovává elektronika a výsledkem je radiometrický obraz, který lze softwarově zpracovat.
TERMOGRAFIE a ELEKTRO

Princip termografie