© SAT-HOFMAN 2008 - 2020
kontrola elektrických rozvodů

- na všech napěťových hladinách měření kvality proudových spojů, svorek, konektorů, odpojovačů, jističů, pojistek,
  izolátorů…
- oteplení vinutí motorů, transformátorů, rozvaděčů, pojistkových skříní, vodičů...
- odhalí závady a sníženou účinnost fotovoltaických panelů

kontrola elektrických obvodů

- přehřívání aktivních a pasivních součástek, rozložení teplot na chladičích, desek plošných spojů, kontrola nuceného nebo
  přirozeného chlazení, kontrola a umístění teplovodných kabelů…
- měření nerovnoměrného zahřívání článků akumulátorů propojených v akumulátorových sadách při nabíjení nebo vybíjení…
TERMOGRAFIE a ELEKTRO

Elektro