© SAT-HOFMAN 2008 - 2020
kontrola mechanických zařízení
chlazení
rozvody tepelných médií
nádrže
skládky
oděvní průmysl
ostatní
- stav ložisek a třecích částí...
- kontrola izolací a netěsností...
- kontrola izolací, úniků médií...
- kontrola hladiny
- kontrola záparů, zvýšená teplota skladovaných látek...
- kontrola kvality zimního oblečení, spacích pytlů...
- jakékoliv teplotní anomálie na povrchu měřeného předmětu
TERMOGRAFIE a ELEKTRO

Průmysl